Καθηγητές

 

Διευθυντής

Λαποκωνσταντάκης Γεώργιος Χημικός

 

Καθηγητές

Βεριγάκη Μαρία

Φιλόλογος
Τσιάστας Γεώργιος Φιλόλογος
Δρακονταειδή Αγγελική Φυσικός
Αλούμπης Κώστας Μαθηματικός
Πετροσιάν Γερβάντ Φυσικής Αγωγής
  Θεολόγος
Λαγουδάκη Ελπίδα Πληροφορικής ΑΕΙ
  Αγγλικής Φιλολογίας

 

Καθηγητές με Οργανική Θέση

Δούρδαλη Κρυστάλλω Φιλόλογος Σε απόσπαση
Πουλακάκης Ιωάννης Πληροφορικής ΑΕΙ Διευθυντής ΔΙΕΚ Σητείας