Καθηγητές

 

Διευθυντής

Λαποκωνσταντάκης Γεώργιος Χημικός

 

Καθηγητές

Μπελέκου Νικολίτσα

Φιλόλογος
Κατσαμάνη Μαρία Φιλόλογος
Τσιπλικώφ Μαρία Φυσικός
Ζερβάκης Νίκος Μαθηματικός
Πετροσιάν Γερβάντ Φυσικής Αγωγής
Φραγκιαδάκης Μανώλης Θεολόγος
Τσουράκης Στέλιος Πληροφορικής 
Τάτσικα Ιωάννα Αγγλικής Φιλολογίας