Καθηγητές

 

Διευθυντής

Θανασιάς Σωτήρης ΠΕ02 Φιλόλογος

 

Καθηγητές
Βεριγάκη Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος
Καγιαλής Ανδρέας ΠΕ04.02 Χημικός
Κατσικανδαράκη Ελεάννα ΠΕ09 Οικονομολόγος
Κωτούλας Χαράλαμπος ΠΕ04.01 Φυσικός (MSc)
Παλαμάς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός (MSc)
Παλούκου Παναγιώτα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Παπίδης Αναστάσιος ΠΕ01 Θεολόγος
Πουλακάκης Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ (MSc)
Τακάκη Αλεξάνδρα ΠΕ02 Φιλόλογος
Χρηστάκη Αγγελική ΠΕ06 Αγγλικής (MA)