Καθηγητές

 

Διευθυντής

Λαποκωνσταντάκης Γεώργιος Χημικός

 

Καθηγητές

Οικονομάκη Μαρία

Φιλόλογος
Γεωργαντή Γεωργία Φιλόλογος
Κωτούλας Χαράλαμπος Φυσικός
Παλαμάς Ιωάννης Μαθηματικός
Παλούκου Παναγιώτα Φυσικής Αγωγής
Κούτρα Ελευθερία Θεολόγος
Κοκκόλης Λεωνίδας Πληροφορικής ΑΕΙ
Κουβαράκη Άννα Αγγλικής Φιλολογίας

 

Καθηγητές με Οργανική Θέση

Γεωργίου Άννα Φιλόλογος Σε απόσπαση
Πουλακάκης Ιωάννης Πληροφορικής ΑΕΙ Διευθυντής ΔΙΕΚ Σητείας