Καθηγητές

 

Διευθυντής

Λαποκωνσταντάκης Γεώργιος ΠΕ04.02 Χημικός

 

Καθηγητές
Οικονομάκη Μαρία ΠΕ02 Φιλόλογος
Γεωργαντή Γεωργία ΠΕ02 Φιλόλογος
Κωτούλας Χαράλαμπος ΠΕ04.01 Φυσικός
Παλαμάς Ιωάννης ΠΕ03 Μαθηματικός
Παλούκου Παναγιώτα ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής
Κούτρα Ελευθερία ΠΕ01 Θεολόγος
Κοκκόλης Λεωνίδας ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ
Κουβαράκη Άννα ΠΕ06 Αγγλικής

 

Καθηγητές με Οργανική Θέση

Γεωργίου Άννα ΠΕ02 Φιλόλογος Σε απόσπαση
Πουλακάκης Ιωάννης ΠΕ19 Πληροφορικής ΑΕΙ Διευθυντής ΔΙΕΚ Σητείας