ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-20.

Ενημερωθείτε στο παρακάτω συνημμένο για τη διαδικασία εγγραφών στο σχολείο μας κατά το σχ. έτος 2019-20.