ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2018-19

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους μαθητές μας ότι η διάρκεια σπουδών στα Εσπερινά Λύκεια από το Σχ. έτος 2018-19 γίνεται 3 έτη. Επίσης οι εγγραφές φέτος γίνονται ηλεκτρονικά από 14 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2018.Για οποιεσδήποτε πληροφορίες συμβουλευτείτε την επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

Επισκέπτες:8469