Αριστεία 2016-17

Αριστεία Α τάξη

 

 1. Αξιώτη Πελαγία 19,7
 2. Μανουσάκη Βενετία 19,1
 3. Μαζωνάκη Μαρία 18,7
 4. Μανουσάκη Ανθούλα 18,4
 5. Βουτιανάκη Θεοδώρα 18,1
 6. Καμηλάκη Άννα 18,1

 

Αριστεία Β τάξη

 1. Περράκη Ευθυμία 19,4
 2. Μητσακάκη Γεωργία 18,3
 3. Μεσλεμές Ελευθέριος 18,2

Αριστεία Γ τάξη

 1. Κοτσόβολου Ελένη 18,7
 2. Φωτεινάκης Εμμανουήλ 18,7
 3. Τσουκαλάς Νικόλαος 18,2

              

  Αριστεία Δ τάξη

Φραγκάκη Μαρία 18,1