Εγγραφές - Λειτουργία

Το Εσπερινό Γενικό Λυκείο Σητείας απευθύνεται σε μαθητές άνω των 15 ετών οι οποίοι επιθυμούν παράλληλα με πρωϊνή εργασία να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους σπουδές. Πρόσφατα δόθηκε το δικαίωμα εγγραφής και σε ανέργους , δίνοντας και σε αυτούς μια δεύτερη ευκαιρία να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εξελιχθούν πνευματικά, κοινωνικά και επαγγελματικά.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: Η φοίτηση στο Εσπερινό Λύκειο διαρκεί 4 έτη (τάξεις Α-Β-Γ-Δ). Τα απολυτήρια είναι ισότιμα με τα αντίστοιχα των Ημερησίων Σχολείων (Δημόσιων και Ιδιωτικών). Το μάθημα περιλαμβάνει τέσσερις ή πέντε διδακτικές ώρες την ημέρα. Οι καθηγητές του Σχολείου είναι επιστήμονες ειδικευμένοι και καταξιωμένοι στην εκπαίδευση εργαζομένων μαθητών και ενηλίκων

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: Οι εξετάσεις είναι σε όλες τις τάξεις ενδοσχολικές. Επί πλέον στην Δ΄ Λυκείου οι μαθητές που επιθυμούν μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά σε πανελλαδικές εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων. Σε αυτή την περίπτωση η εισαγωγή σε ΑΕΙ & ΤΕΙ γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων (1%) οι οποίες αντιστοιχούν στα Εσπερινά Λύκεια

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΤΑΞΕΩΝ

  • Οι τελειόφοιτοι της Α και Β τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου εγγράφονται αντίστοιχα στην Γ και Δ τάξη του Εσπερινού Λυκείου

  • Πτυχιούχοι των ΤΕΛ, των ΤΕΣ, Α-κύκλου ΤΕΕ, Β-κύκλου ΤΕΕ και Σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ εγγράφονται στην Γ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

  • Μαθητές των ΤΕΛ οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την Α τάξη καθώς και οι μσαθητές της Β και Γ τάξης ΤΕΛ εγγράφονται επίσης στην Γ τάξη του Εσπερινού Λυκείου

  • Τελειόφοιτοι της Α τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου εγγράφονται σε ΕΠΑΣ

  • Τελειόφοιτοι της Α τάξης του Ημερησίου ΕΠΑΛ εγγράφονται στην Γ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ: Εγγραφές γίνονται από 20/5 μέχρι 30/6. Μετεγγραφές από Γενικά Λύκεια επιτρέπονται ως τις 31/3. Μετεγγραφές από ΕΠΑΛ επιτρέπονται ως τις 15/10.

Επισκέπτες:10521